AMT

AMT (Avancerad Manuell Terapi) är en ortopedisk helhetsutredning och behandling av smärta och funktionsstörningar i rörelseapparaten.

Genom olika provokationsmetoder och neurologiska funktionstester undersöker jag din kropps muskler, senor, ligament, leder och nerver för att finna den egentliga orsaken till dina symptom.

Behandlingen baseras sedan på undersökningen och anpassas därmed specifikt för att uppnå optimal funktion i de problemområden som undersökningen visar.

Behandling består i huvudsak av passiv och aktiv ledmobilisering och avancerade mjukdelstekniker.