Företag

Idag har många arbetsgivare problem med höga sjukskrivningskostnader. Att erbjuda massage som friskvårdsförmån till dina anställda är ofta väldigt uppskattat, och dessutom ett sätt att förebygga arbetsskador. Förutom massage erbjuder jag dessutom träningsråd och tittar på ergonomin på arbetsplatsen.

Massage är en helt avdragsgill friskvårdskostnad för dig som arbetsgivare, och innebär dessutom ingen förmånsbeskattning för den anställde.

Kontakta gärna mig så berättar jag mer om vilka fördelar massage kan ha för dig och dina anställda.